Shop

[productspage]

Voorwaarden:
+ vision betrekt shop items o.a. van derden, dus geldt: zolang de voorraad strekt; op = op. Indien het door u bestelde niet meer leverbaar blijkt krijgt u uw geld 100% retour. Afgeleverde items worden niet teruggenomen behoudens in geval van aantoonbare transportschade en indien deze onmiddellijk doch uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst gemeld is aan + vision. + vision behoud zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig en zonder opgave te wijzigen.